Oferta edukacyjna


OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MAŁEGO KOPERNIKA

    Dzieci nie lubią siedzieć w miejscu, dlatego program naszego przedszkola nastawiony jest na aktywność. Przedszkolaki działają, tworzą, poznają i odczuwają- ich żywiołem jest zabawa. Adekwatnym określeniem, które towarzyszy naszej codzienności są słowa Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Nasze przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nauczyciele w codziennej pracy stosują m.in. programy oparte na metodach:

 •  „Dziecięcej matematyki” - Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej, 
 • Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 
 • „Terapii ręki” i wielu innych 

Przedszkole od początku istnienia bierze czynny udział w różnorodnych akcjach ogólnopolskich m.in. „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Radosne przedszkole”, „Zaczytane przedszkole”, „Przedszkole młodych patriotów”, „Przedszkole zdrowego żywienia” itp.

Nasze przedszkole w ramach całodziennej opieki zapewnia również:

 1. Szeroki zakres Pomocy Psychologiczno-pedagogicznej. Na stałe posiadamy w zespole psychologa, terapeutę integracji sensorycznej, pedagogów specjalnych, neurologopedę oraz logopedę.
 2. Zajęcia z języka angielskiego - prowadzone przez native speakera, podczas których dzieci wypowiadają się wyłącznie w języku angielskim. Nauka języka odbywa się również poprzez codzienne powtarzanie materiału z nauczycielami podczas spontanicznych i zorganizowanych czynności edukacyjno-wychowawczych;
 3. Gimnastykę korekcyjną;
 4. Logorytmikę;
 5. Zajęcia logopedyczne, a także zajęcia z psychologiem;
 6. Warsztaty tematyczne oraz organizację dni nietypowych, które pozwalają na kreatywne i twórcze rozwijanie wyobraźni;
 7. Teatrzyki oraz spotkania z ciekawymi przedstawicielami różnych zawodów;
 8. Wycieczki oraz imprezy okolicznościowe (m.in. Spotkania Bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny itp.)
 9. Bajkoterapię, muzykoterapię i techniki relaksacyjne. 

Kładziemy duży nacisk na współpracę z Rodzicami oraz ich zaangażowanie w życie przedszkola. W naszej placówce  funkcjonuje Rada Rodziców, która wspomaga nas  m.in. w działalnościach dydaktyczno-wychowawczych. Realizujemy również spotkania „Rodzice – Dzieciom”, podczas których rodzice wcielają się w rolę nauczycieli, prezentując swój zawód, pasję, hobby, a także czytają ulubione bajki.

Współpracujemy również ze środowiskami lokalnymi oraz służbami porządku publicznego zakresie ciekawych spotkań i wycieczek.
 

Zobacz nas na FB
Publicznie Przedszkole Małego Kopernika 
(al. Jana Pawła II 54A)

 


Kontakt

Telefon

+48 576 170 553

Adres

Publiczne Przedszkole Małego Kopernika (Radzymin)
Al. Jana Pawła II 54a, 05-250 Radzymin

Numer rachunku bankowego:
62 2490 0005 0000 4500 6579 6399

Adres email

radzymin@malykopernik.pl