Oferta edukacyjna


Dzieci nie lubią siedzieć w miejscu, dlatego program naszego przedszkola na-stawiony jest na aktywność. Przedszkolaki działają, tworzą, poznają i odczuwa-ją- ich żywiołem jest zabawa. Adekwatnym określeniem, które towarzyszy naszej codzienności są słowa Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż, a za-pamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”.

Nasze przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nauczyciele podczas codziennej pracy korzystają z metod takich jak:
• „Dziecięca matematyka” - Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej,
• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
• „Terapia ręki” i wielu innych.

Dbamy, aby aktywności, jakie proponujemy dzieciom były różnorodne, kreatywne i ciekawe, a jednocześnie zorganizowane w oparciu o aktualne wytyczne Ministerstwa Edukacji. W celu stałego urozmaicania zajęć, poza stosowaniem wielu pomocy dydaktycznych takich jak plansze edukacyjne i gry dydaktyczne, wprowadziliśmy również element doskonalenia umiejętności cyfrowych poprzez korzystanie z nowoczesnych monitorów interaktywnych. Dzięki nim nasi podopieczni mogą kształtować zdolności poznawcze w interesujący sposób, a także pod nadzorem nauczyciela w bezpieczny sposób uczyć się podstaw korzystania z nowoczesnych technologii.

Przedszkole od początku swojego istnienia miało możliwość brania udziału w wielu projektach oraz akcjach charytatywnych oraz edukacyjnych o ogólnopolskim zakresie.

Projekty:
• „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
• „Radosne przedszkole”,
• „Zaczytane przedszkole”,
• „Przedszkole młodych patriotów”,
• „Przedszkole zdrowego żywienia”,
• „Serdeczna karteczka”,
• „Piękna nasza Polska cała”,
• „Emocja”,
• „Mały miś w świecie wielkiej literatury”.

Akcje:
• marsz z okazji „Dnia Praw Dziecka” organizacji UNICEF,
• „Góra Grosza”,
• „Szlachetna paczka”,
• „Paczka dla bohatera”,
• „Misie ratownisie”,
• Zbieranie korków,
• Zbieranie zużytych baterii.

Nasze przedszkole w ramach całodziennej opieki zapewnia również:
1.    Szeroki zakres Pomocy Psychologiczno-pedagogicznej. Na stałe posiada-my w zespole psychologa, terapeutę integracji sensorycznej, pedagogów specjalnych, neurologopedę oraz logopedę.
2.    Zajęcia z języka angielskiego - prowadzone przez native speakera, pod-czas których dzieci wypowiadają się wyłącznie w języku angielskim. Na-uka języka odbywa się również poprzez codzienne powtarzanie materiału z nauczycielami podczas spontanicznych i zorganizowanych czynności edukacyjno-wychowawczych;
3.    Gimnastykę korekcyjną;
4.    Logorytmikę;
5.    Zajęcia logopedyczne, a także zajęcia z psychologiem;
6.    Warsztaty tematyczne oraz organizację dni nietypowych, które pozwalają na kreatywne i twórcze rozwijanie wyobraźni;
7.    Teatrzyki oraz spotkania z ciekawymi przedstawicielami różnych zawodów;
8.    Wycieczki oraz imprezy okolicznościowe (m.in. Spotkania Bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny itp.)
9.    Bajkoterapię, muzykoterapię i techniki relaksacyjne.

Kładziemy duży nacisk na współpracę z Rodzicami oraz ich zaangażowanie w życie przedszkola. W naszej placówce funkcjonuje Rada Rodziców, która wspomaga nas m.in. w działalnościach dydaktyczno-wychowawczych. Realizujemy również spotkania „Rodzice – Dzieciom”, podczas których rodzice wcielają się w rolę nauczycieli, prezentując swój zawód, pasję, hobby, a także czytają ulubione bajki.

Współpracujemy również ze środowiskami lokalnymi oraz służbami porządku publicznego zakresie ciekawych spotkań i wycieczek.


Kontakt

Telefon

+48 576 170 553

Adres

Publiczne Przedszkole Małego Kopernika (Radzymin)
Al. Jana Pawła II 54a, 05-250 Radzymin

Numer rachunku bankowego:
62 2490 0005 0000 4500 6579 6399

Adres email

radzymin@malykopernik.pl